Sənədlər

Dövlət proqramları

  1. Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı
  2. Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı
  3. 2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət Proqramı
  4. Azərbaycan Respublikasının Məşğulluq Strategiyasının həyata keçirilməsi üzrə 2011-2015-ci illər üçün Dövlət Proqramı
  5. “Azərbaycan gəncliyi 2011-2015-ci illərdə” Dövlət Proqramı

 

Komissiyanın tədbirlər planı

  1. “Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı” və “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyada icrası ilə əlaqədar 2012‑2015-ci illər üçün Tədbirlər Planı
  2.  “2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət Proqramı”nın həyata keçirilməsi üzrə  Tədbirlər Planının (2011-2015-ci illər üçün) 4-cü bölməsində icrası Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyaya həvalə edilmiş tədbirlərlə bağlı 2011-2015-ci illər üçün Tədbirlər Planı
  3. “Azərbaycan gəncliyi 2011-2015-ci illərdə” Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi üzrə “Tədbirlər Planı”nın 6.5.6-cı yarımbəndində icrası (2012-2015-ci illər üçün) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyaya həvalə edilmiş tədbirlə bağlı 2012-2015-ci illər üçün Tədbirlər Planı
  4. “Azərbaycan Respublikasının Məşğulluq Strategiyasının həyata keçirilməsi üzrə 2011-2015-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın həyata keçirilməsi üzrə “Tədbirlər Planı”nın 3.10-cu bəndində icrası Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyaya həvalə edilmiş tədbirlə bağlı 2012-2015-ci illər üçün Tədbirlər Planı